صفات معنوی و مقام حضرت مهدی (ع) نزد خداوند - یوسف گمگشته بازآید
صفات معنوی و مقام حضرت مهدی (ع) نزد خداوند 
موضوع: ٩ امرداد ۱۳۸۸ ٤:۱۸ ‎ب.ظ

1 - بشارتهاى پیامبر صلى الله علیه وآله درباره حضرت مهدى علیه السلام
2 - خلق وخوى آن حضرت ، خلق وخوى پیامبر صلى الله علیه وآله

3 - آنچه وارد شده در باره‏ء پرچم حضرت مهدى علیه السلام وهمراه داشتن آن حضرت پرچم پیروز پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله
4 -همراه داشتن حضرت مهدى علیه السلام عهد شناخته شده‏اى که براى اوست از حضرت رسول اکرم صلى الله علیه وآله
5 - مواریث انبیاء وسلاح ومیراث حضرت رسول اکرم وائمه وحضرت زهراء علیهم السلام در نزد حضرت مهدى علیه السلام      

۶-اعطاء خداوند مقدارى از کرامات ومعجزات انبیاء علیهم السلام را به حضرت مهدى علیه السلام
7 - برترى حضرت مهدى علیه السلام بر ابوبکر وعمر
8 - آن حضرت یکى از هفت آقاى اهل بهشت
9 - بهشت مشتاق حضرت مهدى علیه السلام
10 - حضرت مهدى علیه السلام طاووس بهشتیان
11 - خداوند دین را به حضرت امام مهدى به پایان مى برد همچنانکه به پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله آغاز نموده است
12 - حضرت مهدى علیه السلام بهترین امام از نسل امام حسین علیهم السلام
13 - نماز خواندن حضرت عیسى بن مریم پشت سر حضرت مهدى علیهما السلام
14 - خشوع وتواضع حضرت در برابر خداوند همچون شیشه وبسان باز شکسته بال
15 - فریاد منادى در آسمان باسم شریف آن حضرت که : آگاه باشید ، امیر شما، فلان ( حضرت مهدى علیه السلام ) …
16 - ملکى سوار بر ابر بالاى سر حضرت مهدى علیه السلام ندا میدهد : این خلیفة الله ( جانشین خداوند ) است پیرویش کنید
17 - فرستادن خداوند ملائکه را براى یارى حضرت مهدى علیه السلام
18 - پیروى ازآن حضرت سبب نجات ونا فرمانى سبب هلاکت ، اطاعت وى اطاعت خداوند ونافرمانى وى نافرمانى خداوند
19 - حضرت مهدى علیه السلام ولى الله است که خداوند زمین را به یمن او آباد کرده وبر اسرار وضمائر آگاهش مى نماید
20 - سرور وشادى اهل آسمان وزمین بظهور شریف حضرت مهدى علیه السلام
21 - حضرت مهدى علیه السلام امرى از خداوند وسرى از اسرار خداوند عز وجل
22 - در پرچم حضرت مهدى علیه السلام نوشته شده : البیعة لله
23 - هرگز فتنه ها حضرت مهدى علیه السلام را در بر نمى گیرند واو نیز هرگز گرد فتنه ها نمى گردد
24 - هرگز براى خود کارى نکرده وسنگى روى سنگ ننهاده وبا لباس وغذایى متنعم نگشته وخود را نیاراسته است
25 - جز در اجراء حدود الهى کسى را شلاق وتازیانه نخواهد زد

نوشته شده توسط دانش آموز مسلمان | لینک ثابت نظرات ()Copyright 2009 - ya-sahebazzaman.blogfa.com & Designer: GholamReza Sedaghati